Βικάριους οριέντις vicarius orientis

Τίτλος του διοικητή της Ανατολής (Εώας) που μετά την αναδιοργάνωση της αυτοκρατορικής διοικήσεως από τον Διοκλητιανό και τον Μεγάλο Κωνσταντίνο (299 κ.ε.) λεγόταν πρώτα praefectus praetorio orientis με έδρα την Αντιόχεια. Η μετονομασία έγινε προ του 331, οπότε ο vicarius αντικατεστάθη από τον comes orientis. O vicarius διόριζε τον διοικητή της Κύπρου, που λεγόταν consularis.