Βίκος

Image

Ο βίκος (Vicia sativa) είναι ετήσιο χειμερινό κτηνοτροφικό φυτό που η καλλιέργειά του προωθήθηκε στην Κύπρο σε μεγάλη έκταση κατά τα τελευταία χρόνια αντί της αγρανάπαυσης. Ο βίκος αντικατέστησε άλλα ανοιξιάτικα κτηνοτροφικά φυτά γιατί συγκεντρώνει περισσότερα πλεονεκτήματα: δίνει περισσότερο χόρτο, η ρίζα του εμπλουτίζει τα χωράφια περισσότερο, ακόμη αξιοποιεί τις βροχές του φθινοπώρου και του χειμώνα και, τέλος, έχει τετραπλή χρήση αφού μπορεί να κοπεί ως πράσινο χόρτο, να δώσει σανό, να βοσκηθεί και να δώσει και σπόρο και άχυρο.

 

Ο βίκος σπέρνεται τον Νοέμβριο και, σε ορεινές περιοχές, τον Φεβρουάριο. Αναπτύσσεται κατά τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο κι έχει περιεκτικότητα πρωτεΐνης περί τα 20% επί της ξηρής ουσίας.

 

Σε άγρια μορφή ο βίκος (Vicia cypria) αυτοφύεται στην Κύπρο όπου είναι γνωστός με τις ονομασίες αρκάσ'ερον και αρκόβικος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια