Αναπήρων, Κέντρο Επαγγελματικής Αποκαταστάσεως

Image

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων, που υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άρχισε τη λειτουργία του στις αρχές του 1969. Κυριότεροι σκοποί και επιδιώξεις του είναι η υποβοήθηση των αναπήρων με την κατάλληλη αξιολόγηση των ικανοτήτων τους και την τεχνική κατάρτισή τους στα επαγγέλματα στα οποία παρουσιάζεται ζήτηση, ώστε να καταστούν παραγωγικές μονάδες του τόπου. Στο Κέντρο γίνονται δεκτά πρόσωπα και των δυο φύλων με σωματική, κυρίως, αναπηρία. Τεχνική κατάρτιση δίδεται σε εξειδικεύσεις όπως: συγκολλήσεις-μεταλλικές κατασκευές, λευκοσιδηρουργία, ξυλουργική-ξυλογλυπτική-επιπλοποιία, πλεκτική, χειρισμός ραπτομηχανών βιομηχανίας, κοπτική - ραπτική, υποδηματοποιία, επιδιόρθωση ραδιοφώνων - τηλεοράσεων κλπ. Από τις υπηρεσίες απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας εξασφαλίζεται στους αναπήρους που συμπληρώνουν την ειδίκευσή τους, εργασία στη βιομηχανία ή στο σπίτι τους ως αυτοεργοδοτούμενοι.