Βολικότρυπα

Η τρύπα του τοίχου στο παραδοσιακό κυπριακό σπίτι, στην οποία στερεώνεται το βολίτζ'ιν.