Βουργησίας Αυλή Cour des Bourgeois

Image

Μια από τις δυο Αυλές του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, που ήταν γνωστή και ως Κάτω Αυλή ή Χαμηλή Αυλή ή Αυλή των Αστών (Basse Cour). Ήταν βασικός θεσμός του βασιλείου της Κύπρου, μαζί με την Υψηλή Αυλή (Haute Cour).

 

Η Υψηλή Αυλή ήταν συνέλευση των ευγενών και είχε αρμοδιότητες στην εξέταση όλων των θεμάτων που τους αφορούσαν, με βάση της ασσίζες της Υψηλής Αυλής. Το δεύτερο σώμα, η Αυλή της Βουργησίας, απετελείτο από αστούς προκρίτους και είχε αρμοδιότητες για τους αστούς και, γενικότερα, τους μη ευγενείς, με βάση τις ασσίζες της Αυλής της Βουργησίας. Βλέπε λήμματα: ασσίζες, βασίλειο μεσαιωνικό της Κύπρου και Φραγκοκρατία.

Φώτο Γκάλερι

Image