Βουφαβέντο δάσος

Image

Δασική έκταση γης, 4.740 σκαλών στην οροσει­ρά του Πενταδάκτυλου της επαρχίας Κερύνειας. Βρίσκεται μεταξύ των χωρι­ών Κουτσοβέντη, Βουνού, Πέλλα Παΐς και Κλεπίνης. Το ψηλότερο σημείο του δάσους, που εκτείνεται κατά μήκος της κορυφογραμμής, είναι 954 μ. Πάνω στα εδάφη κυρίως της τέρρα ρόζα και στις γυμνές από εδάφη εκτάσεις και με μια μέση ετήσια βροχόπτωση 550 περίπου χιλιοστομέτρων φυτρώνουν πεύκα, αό­ρατος, λάδανος, θυμάρι, ασπάλαθος, σχίνος και μια άλλη πλούσια ποικιλία θαμνώδους και ποώδους βλάστησης.

 

Το φρούριο Βουφαβέντο* είναι κτισμέ­νο στην περιοχή του δάσους. Τόσο το φρούριο όσο και το δάσος συνδέονται στα νότια με τον Κουτσοβέντη και το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου. Στα ανατολικά του δάσους και δυτικά του Πενταδάκτυλου (κορφή) περνά ο δρό­μος Κυθρέας - Κλεπίνης - Αγίου Επικτήτου.

 

Από διοικητικής απόψεως, το μεγαλύτερο τμήμα του δάσους εμπίπτει στην επαρχία Κερύνειας και περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των χωριών Κλεπίνη, Κουτσοβέντης, Άγιος Επίκτητος και Πέλλα Παΐς ενώ ένα μικρότερο τμήμα του, στα ανατολικά, εμπίπτει στην επαρχία Λευκωσίας και περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια του χωριού Κυθρέα.