Βρακοθηλειά

Θηλειά που πε­ριβάλλει το επάνω άνοιγμα της βράκας, μέσα από την οποία περνά η βρακοζώνα που συγκρατεί τη βράκα.