Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκολέμονη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

παραδοσιακή κυπριακή σούπα που περιέχει αβγά και λεμόνι.

Ειδικές φράσεις:

"Σαν την σούππαν την αβκολέμονην της μάνας μου εν έσ̆ει"