Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αάπη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η αγάπη.

Ετυμολογία:

αρχαίο ἀγαπῶ