Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Άβαθος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ο αβαθής.

Ετυμολογία:

α στερ. + βάθος

Συνώνυμα:

ξέβαθος

Αντίθετα:

βαθύς