Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβαΐτιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

έξοδα παραστάσεως (επί Τουρκοκρατίας).