Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβαμπαλλιέρης, -ισσα »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο συνήγορος, ο δικηγόρος, ο υπερασπιστής.

Ετυμολογία:

παλαιότ. γαλλ. avant-parlier