Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβαντζ̌ιάζω »

Ρήμα

Σημασία:

κερδίζω.

Ετυμολογία:

γαλλ. avantage