Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβεντούρα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. αβαντούρα (το πεπρωμένο, το γραφτό).