Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβέρτα »

Επίρρημα

Σημασία:

χωρίς περιορισμούς, ελεύθερα, συνεχώς.