Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αβκασμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

όταν το νερό αναβλύζει από το έδαφος λόγω υπερβολικής βροχής ή ποτίσματος.