Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκολόημαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ένδειξη ότι η κότα θα κάνει αυγά.