Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκορούφητος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

αυτός που δεν έχει υπομονή και θυμώνει εύκολα.

Συνώνυμα:

Αρκορούφητος -η, -ον, Αφκορούφητος -η, -ον