Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκοτισ̌ιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η φωλιά των πουλιών.