Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκοφάς (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

αυτός που τρώει πολλά αβγά, που του αρέσει υπερβολικά να καταναλώνει αβγά.