Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκωτή (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

Παραδοσιακό, στρογγυλό, πασχαλινό κουλούρι (τσουρέκι) με κόκκινο αβγό στη μέση.

Συνώνυμα:

αβκωτήρα (η)