Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβτζ̌ής (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο κυνηγός.