Γαλατόχορτον

Λέγεται και γαλόχορτον. Ευφόρβιον, κοινώς φλόμος. Euphorbia sp. Οικογένεια: Γρομφαδιωδών. Αγγλική ονομασία: Milkwort. Αυτοφυόμενο στην Κύπρο αγριόχορτο, ζιζάνιο των αγρών, από την οικογένεια του οποίου αυτοφύονται στην Κύπρο περί τα 30 είδη, όλα δηλητηριώδη. Μερικά από τα είδη έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες και εχρησιμοποιείτο, σε παλαιότερες εποχές, για νάρκωση και σύλληψη χελιών και ψαριών. Όπως και τα λοιπά γαλατόχορτα, έχουν γαλακτώδη χυμό.

 

-> φλόμος