Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αντρος »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. Αντρικκάς (το όνομα Αντρέας).

Συνώνυμα:

Αντρικκής, Αντρίκκος