Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αμουσία (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η κουνουπιέρα.

Συνώνυμα:

Σκλουβέριν (το)