Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Απρεπος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ο ανάρμοστος, ο άσεμνος.