Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αρμάριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το ερμάρι.