Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Απότζ̌ει »

Χωρίς Κατηγορία

Σημασία:

μετά, από ΄κεί και πέρα.