Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γαλάτη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. αλάτη (η φτερούγα του πουλιού).