Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βαλανιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η βελανιδιά.

Συνώνυμα:

Βαλανιδκιά (η)