Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βερτίνα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το τραπουλόχαρτο με τον αριθμό δέκα.