Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βιζινιστά »

Επίρρημα

Σημασία:

1. αιφνίδια. 2. σφοδρά.

Συνώνυμα:

Βουζουνιστά