Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γύρα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η βόλτα, το σεριάνι.