Γιαθάν – βά‘αλ

Φοίνικας κυβερνήτης της περιοχής Λάρνακα της Λαπήθου, στα 275 - 4 π.Χ. επί βασιλέως Πτολεμαίου Β' του Φιλαδέλφου (285 - 246 π.Χ.), σύμφωνα προς φοινικική επιγραφή που ανακαλύφθηκε εκεί και τώρα βρίσκεται στο Λούβρο. Κατ’ αυτήν ο Γιαθάν - βά‘αλ (Yathan ba'al) ήταν γιος του Γερ –‘αστάρτ (Ger – ‘ashtart), κυβερνήτη επίσης της ίδιας επαρχίας, ενώ επώνυμος ιερέας του κυρίου των βασιλέων —εννοεί τον Πτολεμαίο— ήταν ο 'Αμπντ ' αστάρτ ('Abd - 'ashtart), γιος επίσης του Γερ'–αστάρτ, δηλαδή αδελφός του Γιαθάν -βά'αλ. Από αυτά προκύπτει ότι η διοίκηση της Λαπήθου κατά την εποχή των πρώτων Πτολεμαίων είχε αφεθεί στα χέρια μιας σημαντικής τοπικής φοινικικής οικογένειας, που την ήλεγχε κληρονομικώς σ' όλους τους τομείς. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτό ίσχυε και σ' άλλα μέρη της Κύπρου, όπου φαίνεται ότι υπήρχε ποικιλία διοικητικών μορφών. Η χρονολόγηση της επιγραφής στον ενδέκατο χρόνο του Πτολεμαίου (Β') κυρίου των βασιλέων, γιου του Πτολεμαίου κυρίου των βασιλέων, συμπίπτει με το 33ο έτος της τοπικής χρονολογίας της Λαπήθου.