Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζαΐφης, -ισσα, -ικον »

Επίθετο

Σημασία:

ο φιλάσθενος.