Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Δισπίρκασμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η δυσανασχέτηση, η ανυπομονησία και το άγχος.