Γιόρκοι

Image

Ονομασία τοποθεσίας κοντά στο χωριό Αθηένου. Πρώτος ο Αθανάσιος Σακελλάριος (Τα Κυπριακά, τόμος Α', 1890, σσ. 193 κ.ε.) ταύτισε τόσο την τοποθεσία όσο και την ονομασία της, με την τοποθεσία και την ονομασία της αρχαίας κυπριακής πόλης Γόλγοι ή Γολγοί. Το ίδιο υποστήριξε και ο Σίμος Μενάρδος.

 

Σήμερα γίνεται γενικά αποδεκτό ότι η τοποθεσία Γιόρκοι ταυτίζεται με τους αρχαίους Γόλγους. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ετυμολογία του αρχαίου ονόματος Γόλγοι.