Γιούτη δάσος

Image

Δασική έκταση, 7.190 σκαλών γης, στην επαρχία Αμμοχώστου, στα βόρεια και μεταξύ των χωριών Επτακώμη και Κώμη Κεπίρ. Πάνω στις ρεντζίνες και με μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 500 χιλιοστόμετρα, φυτρώνουν κυρίως αόρατοι, σχίνος, λίγα πεύκα και μια πλούσια θαμνώδης βλάστηση. Το ανάγλυφο βόρεια της Επτακώμης εμφανίζεται με μια σταθερή κλίση προς τη θάλασσα, παρόλο που διαμελίζεται από μικρά ρυάκια και χειμάρρους που μόνο το χειμώνα επιτρέπουν στο νερό να κυλήσει στις κοίτες τους. Εκεί που ο διαμελισμός δεν είναι έντονος, απαντώνται κλασικά δείγματα κουέστας με την ήπια κλίση προς τη θάλασσα και την απότομη στα βόρεια της Επτακώμης. Ωστόσο η γεωμορφολογία είναι συνέχεια της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, χωρίς όμως τα έντονα ορογενετικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ιδιαίτερα στην επαρχία της Κερύνειας.