Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζυαρκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η ζυγαριά.

Συνώνυμα:

Ζύιν (το)