Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Θκυόσμης (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. δκυόσμης [ο δύοσμος (αρωματικό φυτό)].