Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Θρέφω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. δρέφω (1. ανατρέφω. 2. συντηρώ. 3. τρέφομαι. 4. γιατρεύω).