Γκουάρκο Ισνάρντο Isnardo Guarco

Δόγης της Γένουας κατά την εποχή της βασιλείας στην Κύπρο του Ιωάννη Β' (1432-1458). Πριν γίνει δόγης της Γένουας, ο Ισνάρντο Γκουάρκο είχε ζήσει στην Κύπρο για πολλά χρόνια, διατηρούσε δε αγαθές σχέσεις με τον προηγούμενο βασιλιά της Κύπρου, τον Ιανό (1398- 1432), πατέρα του Ιωάννη Β'.

 

Ο βασιλιάς Ιανός, που είχε γεννηθεί στη Γένουα κατά τη διάρκεια της εκεί αιχμαλωσίας του δικού του πατέρα, βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Α' (1382- 1398), εκτιμούσε τον Ισνάρντο τον οποίο τίμησε με διάφορες προσφορές και μεγάλα δώρα κι άλλα ευεργετήματα. Αργότερα, όταν ο Γκουάρκο έγινε δόγης, πρόσφερε τόσο προσωπικά ο ίδιος όσο κι ως ηγέτης της Γένουας, ποικίλη βοήθεια και συμπαράσταση στον Κύπριο βασιλιά Ιωάννη Β'.