Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζερζεβατικά (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

τα ζαρζαβατικά, τα οπωροκηπευτικά.

Συνώνυμα:

Ζερζεβάτιν, Ζερζεβάττιν (το)