Γκρίλλο Αύγουστος ντε Augustinο de Grillo ή Grillio

Γενουάτης που φυλακίστηκε από τις αρχές της πατρίδας του διότι, όπως και άλλοι πλούσιοι, συνέβαλαν στην απελευθέρωση του Ιανού, βασιλιά της Κύπρου, από τους Μαμελούκους της Αιγύπτου, που τον είχαν συλλάβει μετά την ήττα του, στις 7.7.1426. Στα 1435 ο Αύγουστος ντε Γκρίλλο ήλθε στην Κύπρο να διεκδικήσει αποζημιώσεις για μέρος των ζημιών που είχε υποστεί χάριν του Ιανού.