Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καράριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το μερίδιο. 2. το πλαίσιο. 3. η ετυμηγορία. 4. το κριτήριο.