Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κάρκας (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το πουλί κολλιός. 2. μτφ. το ζόρικο αντράκι.