Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καρούζικον (το) »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. κάρουζος (ο καμπούρης).

Συνώνυμα:

Καρούζα (η)