Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καλοθανατίζω »

Ρήμα

Σημασία:

πεθαίνω εύκολα (ανώδυνα).