Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καλυφώννω »

Ρήμα

Σημασία:

1. σουφρώνω τα χείλη μου. 2. μουτρώνω.

Συνώνυμα:

Κουκκουμώννω