Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κουμαρτζ̌ής, -ίνα »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. κουμαρπάζης (ο τζογαδόρος).